Gården Rise ligger like nor-øst for Steinkjer sentrum i Ogndal. Ole Petter Riis vokste opp her på gården og har selv hatt ansvaret for drifta i over 20 år. Ole Petter er utdannet tømrer og har jobbet med dette i tillegg til gårdsdriften. Gården produserer korn og utvidet driften med kyllingfjøs i 2007. Omleggingen av jorda til økologisk drift startet i 2009, og møtet med de gamle kornsortene og muligheten til å fordype seg i agronomiske mulighetene og utfordringer som ligger her, er en inspirasjon i arbeidet som bonde. Her er det spennende og utfordrende sortsegenskaper, levende matjord og økologisk kornforedling.  Dette inspirerer til å levere kvalitet i alle ledd fra jord til bord.