Gården Rise ligger like nor-øst for Steinkjer sentrum i Ogndal. Ole Petter Riis vokste opp her på gården og har selv hatt ansvaret for drifta i over 20 år. Ole Petter er utdannet tømrer og har jobbet med dette i tillegg til gårdsdriften. Gården produserer korn og utvidet driften med kyllingfjøs i 2007. Omleggingen av jorda til økologisk drift startet i 2009, og møtet med de gamle kornsortene og muligheten til å fordype seg i agronomiske mulighetene og utfordringer som ligger her, er en inspirasjon i arbeidet som bonde. Etterhvert har Ole Petter fått mer og mer ansvar for lakseforvaltningen i Steinkjerelva og Byaelva, og har trukket seg mer tilbake fra det daglige arbeidet i Gullimunn. Han leverer fremdeles korn til selskapet og er den som har gjort mest for å utvikle Fram Vårhvete til det den er for oss i Trøndelag i dag.