Gården Rølia ligger i Henning i Steinkjer. Gården eies og drives av Cecilie Røli og Inge Nilsen. De tok over gården, som er Cecilie’s hjemgård, i 2013. Økologisk kornproduksjon er det drevet her siden 2003, og de har dyrket gamle kornsorter siden 2013. Cecilie er sykepleier med videreutdanning i økonomi og ledelse. Hun har 20 års erfaring i helsevesenet, hvorav 12 av dem i gastroenterologien. Hun er opptatt av sammenheng mellom ernæring og helse. Inge er også sykepleier med videreutdanning i pedagogikk og anestesi, erfaring hovedsakelig i akuttmedisin. Begge har gått voksenopplæring på Mære Landbruksskole. I Rølia drives også andelslandbruk og gårdsturisme, bla «Kåreinnin GårdsKafe», hvor all bakst er laget av gamle kornsorter, og det bakes brød på bestilling. De tilbyr også gårdsovernatting, så ta gjerne kontakt med dem om dere skulle få behov for ei seng eller to.