Vi er 4 gårder som har slått våre kloke hoder, sunne bondevett, nyervervede kompetanse og brennende entusiasme sammen om å utvikle produkter av de gamle kornsortene. Tanken er å kommersialisere dyrking, maling og salg av økologisk dyrkede gamle kornsorter, og tilpasse dette til det regionale markedet i Trøndelag. Hovedhensikten er å sikre leveranser av det korn vi som bønder produserer, gjøre lokalt mel med høy kvalitet tilgjengelig på det regionale markedet og gjennom dette bidra til økt salg av økologisk mat.