Gullimunnfilmen – produsert 2018

Filmen gir et godt bilde på hvordan vi driver selskapet Gullimunn AS. På generalforsamlingen i 2019 ble flere nye aksjonærer med i selskapet. Nå er oggså Ner-Salberg på Røra og Fuldseth på Hegra med i selskapet. I tillegg har vi fått med oss baker Anna Linde, som vil delta i produktutviklingen sammen med Cecilie Røli.