Fuldseth ligger på Hegra rett nedenfor Hegra festning. Gården drives økologisk og er på 160 mål dyrket mark i tillegg leies det 190 mål.

Gården har sau av rasen Gammeltypisk spelsau og høner av rasen Hedemora. Det dyrkes korn, gress og mange slag grønnsaker på gården. Gården har et inn på tunet tilbud og er med i Route 26, et samarbeid mellom gårder langs Stjørdalselva. Gården drives av Egil Haugsten i samarbeid med Anna Linde. Anna er utdannet aktivitør og baker, og har drevet et bakeri der hun har bakt mye med mel av gamle kornsorter. Egil er utdannet agronom fra Sveits, er biolog og arbeider i tillegg som Lærer.