Grandan Midtre drives av Frode, Joachim André (9) og Vetle Andreas (6) Neergård. Frode overtok gården i 2014 etter foreldrene Grete og Hallvard Neergård.

I dagens målestokk er Grandan relativt liten, og har behov for ytterligere virksomhet for å ha livets rett. Et viktig tilskudd på gården er Røra Bakeri. Bakeriet ble startet av Grete og Hallvard, samt Hallvards fetter, Odd Gunnar Moe. Røra Bakeri leier det gamle potetlageret på gården, og produserer 25 tonn skjenning og 10 tonn flatbrød i året, og representerer drøyt 7 årsverk.
 
Grandan Mølle ble en realitet i 2014 da Steinkjer Kornsilo skulle kaste ut den gamle steinmølla som gjennom tiår hadde levert skredd (ristet) havremel til Skjenningen. Denne mølla er nå det som skal bli hovednæringa på gården, og den mølla som skal gjøre det lokale urkornet til lokalt urmel!