• Kvalitetskorn

    NORSØK, NiBIO og Graminor er i gang med det treårige prosjektet: Kvalitetskorn til mat – muligheter i ikke-kommersialisert norsk sortsmateriale. Prosjektet har involvert Gullimunn som en aktiv næringsaktør i prosjektet. Dette har gitt oss muligheten til …

  • En regional motor

    Gullimunn skal gjennom året videreutvikles som en lokal drivkraft for å gjøre tilgjengelig økologisk og lokalt mel på i Trøndelag. En slik drivkraft må aktivt arbeide for å øke kompetansen på hele fagfeltet – fra jord til bord. Vi drifter …